لنزولنز LENSLENS لنزولنز

www.lensolens.com   لنز طبی و طبی-رنگی   www.lensolens.com

بهترین کیفیتها                      مناسبترین قیمتها

SOFT CONTACT LENS & SOFT COLORED CONTACT LENS

 

سفارش لنز - معرفی مراکز عرضه لنز طبی سافت و لنز طبی رنگی

   

              

 چه کسانی می توانند از لنزهای سافت استفاده نمایند - نگهداری واستفاده از لنز طبی

 

FOCUS  ZERO4  ECLIPSE   VATAGE  ZERO6  POLYVUE  02OPTIX  EXTREME  CSI ASPECT  DURASOFT  H3&H4  ELEGANCE  VERTEX  EDGE
  
 PERMALENS
  OPTIMA  MAXIMA  UNICON  CIBA  COOPER  ILLUSIONS  SOFTCON  ACUVUE  CLEARVIEW  SUREVUE  HYDROCURVE
   
   
BIOMEDICS  AQUAFLEX   SOFLENS   FREQUENCY   PRECISION   SUNFLEX  PREFERENCE   SOFTMATE OMNIFLEX  BIOFLEX 
  
 

   لنزهای رنگی ( زیبایی ) و طبی-رنگی  

    

تلفن: (تهران)      تماس با ما    فکس:

 

© 2004-2013 www.LensoLens.com. all rights reserved.١٣٩٣-١٣٨٣  Contact us

  

 لنز ایر اپتیکس سیبا ویژن و محلول سولو کر    لنز آرین و کلیرکالر لب و لنز ویژن و آین    لنز فرش لوک    لنز بایوفینیتی و لنز کوپر ویژن و لنز اویرا و فرکوئنسی